back to projects

previous project - next project

1999 - 2018 AM: FESTIVAL NOVÝCH MÉDIÍ

HomeProgramAbout AsArtistsPressPartnersPeopleLocations EventEventTest

O Nás

The festival popularizes new technologies and brings multimedia experience for all senses. It interconnects organizers of similar activities from music, dance and video and together they create multimedia work at one unique concert.

For the experts the AM-festival of new media is a space for meetings and mutual work in the field of new trends in graphics, video and multimedia technology in general.

The festival is an event where the classical visitors can see unique and once-in-a-lifetime performances. They can hear and see works in unknown adaptations and paces that are followed with dance, stage design and visual part.

Festival popularizuje nové technologie a nabízí široké veřejnosti multimediální zážitek pro všechny smysly. Propojuje realizátory obdobných aktivit z oblasti hudby, tance a videa a společně vytváří multimediální dílo provedené na jedinečném koncertě.

Pro odborníky je AM – festival nových medií prostředím pro setkání a společnou tvorbu v oblasti nových trendů grafiky, videa a multimediálních technologií obecně.

Pro klasické návštěvníky je festival akcí, kde mohou vidět představení svým způsobem neopakovatelná a jedinečná. Mohou slyšet a vidět skladby v odlišných aranžích a tempech než jsou známé z médií či standardních koncertů, doplněné o tanec, scénografii a obrazovou stránku. 

VENTOLINMODESELEKTORAM FEST  - WORKSHOPAkropolismultimediale: OnedotzeroAM - festival nových médií / ToxiqueAM FEST - TOXIQUEAM FEST  - WORKSHOPAM FEST  - WORKSHOP
VENTOLIN
Am_ventolin__2__web_event
1999 - 2018 AM: FESTIVAL NOVÝCH MÉDIÍ. Master of Project: Cyril Hořánek
©2013 ART FRAME Palác Akropolis s.r.o. All Rights Reserved.