back to projects

previous project - next project

1995 - 2020 JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN …

HomeProgramAbout AsArtistsPressPartnersPeopleLocations EventEventTest

Defaultní test
22. 01. 2003 - 26. 02. 2021
Big Hall | 22. 01. - 31. 12. 2003
Small hall | 15. 03. 2003
1995 - 2020 JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN … . Master of Project: Lubomír Schmidtmajer
©2013 ART FRAME Palác Akropolis s.r.o. All Rights Reserved.