back to projects

previous project - next project

1995 - 2020 JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN …

HomeProgramAbout AsArtistsPressPartnersPeopleLocations EventEventTest

defaultni projektový detail akce
preview event | next event
PSÍ VOJÁCI /CZ
22/12/1995 19:30, Big Hall
Psí vojáciPRVNÍ TIŠTĚNÝ PROGRAM PALÁCE AKROPOLIS PRO OBDOBÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU: ŘÍJEN - PROSINEC 1995, strana 4
Psí vojáci (author: Ivan Kiša Menčík)
13_05_09_psí_vojáci_04_web_event
 
1995 - 2020 JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN … . Master of Project: Lubomír Schmidtmajer
©2013 ART FRAME Palác Akropolis s.r.o. All Rights Reserved.