back to projects

previous project - next project

Výstavy, A Galerie

HomeProgramAbout AsArtistsPressPartnersPeopleLocations EventEventTest

Akce
Monday 04/01/2010
Monday 01/02/2010
10:30 A-GALERIE
Důkladným průzkumem ekosystémů hospod a restaurací byla objevena nová skupina organismů – pisoáry (Univalvia). Od roku 2005 probíhá intenzivní výzkum zaměřený na zařazení pisoárů do zoologického systému, na odhalení neznámých aspektů jejich biologie a ekologie a na studium diverzity a rozšíření pisoárů v České republice. Za tímto účelem byla založena vědecká skupina Univalvia Research Group. Na této prezentaci máte možnost seznámit se s některými výsledky našeho výzkumu. Univalvia Research Group (Daniel Dvořák, Michal Straka, Jan Sychra)
Thursday 01/04/2010
19:30 A-GALERIE
Film posters by students of the Department of Visual Arts in Uherské Hradiště
Monday 03/05/2010
10:00 A-GALERIE
divadelní fotografie
Tuesday 01/06/2010
00:00 A-GALERIE
Wednesday 25/08/2010
00:00 A-GALERIE
Monday 30/08/2010
Friday 01/10/2010
Monday 01/11/2010
Výstavy, A Galerie. Master of Project: Eva Kocianova
©2013 ART FRAME Palác Akropolis s.r.o. All Rights Reserved.